Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty – wszystko, co musisz wiedzieć

Total
0
Shares

Wezwanie do zapłaty jest wezwaniem do uregulowania zaległej należności. Najczęściej spotykamy się z nim w przypadku nieopłaconej faktury. Z naszego artykułu dowiesz jaką rolę pełni wezwanie do zapłaty, jakie są jego rodzaje oraz co powinno zawierać poprawnie sporządzone wezwanie do zapłaty.

Jaką rolę pełni wezwanie do zapłaty?

Przesłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty jest jednym z podstawowych sposobów odzyskania wierzytelności. Wierzyciel zawiera w nim żądanie zwrotu należności przez dłużnika pod groźbą podjęcia określonych kroków w tym najczęściej skierowania sprawy na drogę sądową oraz wpisania dłużnika do rejestru dłużników w BIG. 

Jego rola jest szczególnie istotna w przypadku spraw gospodarczych – wszczęcie sprawy sądowej jest w przypadku takich spraw niemożliwe jeżeli do pozwu nie dołączono kopii wysłanego wcześniej dłużnikowi wezwania do zapłaty.

Należy pamiętać, że wezwanie do zapłaty pełni niejednokrotnie bardzo ważną rolę w kontekście terminu wymagalności roszczenia. Gdy w dokumencie kształtującym zobowiązanie (np. na fakturze) nie zawrzemy terminu spłaty, wówczas przesłanie wezwania do zapłaty jest konieczne, w celu rozpoczęcia biegu trwania obowiązku zapłaty oraz rozpoczęcia biegu naliczania odsetek.

Rodzaje wezwań do zapłaty

Pomimo ich wspólnego charakteru można wyróżnić trzy rodzaje wezwań do zapłaty:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jest pierwszym oficjalnym krokiem podjętym przez wierzyciela. Informuje o istnieniu zaległości, przedstawia żądanie uregulowania płatności w określonym terminie oraz informuje dłużnika o konsekwencjach braku spłaty należności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty – jest ostatnim polubownym etapem odzyskiwania należności. Zawiera jasny komunikat mówiący, iż w braku uregulowania należności, sprawa, bez podejmowania kolejnych kroków polubownych, trafi już do sądu.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – jest wysyłane po uprawomocnieniu się wyroku  wydanego w związku z wystosowanym wcześniej pozwem o zapłatę należności. Jest wymagane przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pełni rolę ostatniej szansy dla dłużnika przed skierowaniem sprawy do komornika i obciążeniem go kosztami egzekucyjnymi.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Pamiętaj, że każde wezwanie do zapłaty powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać datę i adres pisma, wskazanie dłużnika oraz wierzyciela, dokładne wskazanie wysokości długu wraz z odsetkami, podstawę długu (czyli np. kopię faktury), określenie terminu spłaty długu wraz z podaniem numeru konta, na które wierzyciel powinien przelać należność, konsekwencje braku spłaty długu w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz podpis nadawcy.

Co jeśli kontrahent nie chce opłacić należności?

Pamiętaj, że nie jesteś w sytuacji bez wyjścia gdy Twój kontrahent nie zamierza spłacać zaciągniętych zobowiązań. Przysługuje Ci szereg praw, które możesz wykorzystać aby odzyskać należne Ci pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodobać Ci się również
model abonamentowy

Model Abonamentowy – co to jest i na czym polega?

SPIS TREŚCI Hide Na czym polega model abonamentowy?Zalety i wady usług abonamentowychZalety modelu abonamentowegoWady modelu abonamentowegoModel abonamentowy – przykłady wykorzystania w praktyceModel abonamentowy w streamingu treściModel abonamentowy jako oprogramowanie SaaSModel…
View Post