Kodeks

Standardy pracy Zaprojektuj Biznes

  1. Konsultant Zaprojektuj Biznes zawsze z zaangażowaniem podchodzi do pracy na rzecz Klienta. Dotrzymuje terminów wynikających z ustalonego harmonogramu. W pełni realizuje ustalony zakres zadań, a jeśli ma to uzasadnienie ekonomiczne – wykracza poza niego . Dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości przekazywanej wiedzy.
  2. Konsultant Zaprojektuj Biznes jest szczególnie wrażliwy na zachowanie norm i standardów istniejących u Klienta.
  3. Konsultant Zaprojektuj Biznes przestrzega zasad zachowania poufnych informacji.
  4. Konsultant Zaprojektuj Biznes tak zarządza dostępnymi zasobami, aby były one wykorzystane możliwie najbardziej efektywnie.
  5. Konsultant Zaprojektuj Biznes zawsze działa zgodnie z najlepiej rozumianym interesem Klienta. Reprezentuje go i dba o jego interesy wobec innych partnerów, kontrahentów i dostawców. Konsultant nie dopuszcza do powstania sytuacji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na obiektywizm i bezstronność jego postępowania w czasie udzielania porad oraz rekomendacji Klientowi.
  6. Konsultant Zaprojektuj Biznes identyfikuje wyzwania stojące przed Klientem i wskazuje rozwiązania.
  7. Konsultant Zaprojektuj Biznes posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej realizacji postawionego przed nim zadania. Jednocześnie stale się rozwija i dokształca, zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia, aby jeszcze lepiej świadczyć usługi na rzecz Klientów.
  8. Konsultant Zaprojektuj Biznes nie podejmuje się realizacji zadań, jeśli nie posiada potrzebnej w tym celu konkretnej wiedzy lub umiejętności.
  9. W przygotowaniu, przeprowadzaniu oraz ewaluacji usług doradczych i szkoleniowych konsultant korzysta ze Standardu Usług Szkoleniowych opracowanych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.
Certyfikat SUS 2.0

Szybki kontakt

Skontaktuj się w sprawie: diagnozy firmy, opracowania modelu biznesowego, zarządzania produktem i testowania pomysłów.