diagnoza firmy zaprojektuj biznes

Diagnoza firmy

Diagnoza firmy

Aby wiedzieć co i jak zmienić, trzeba najpierw odkryć, co w firmie sprawia problemy i jakie są tego przyczyny.

Diagnoza – prześwietlenie organizacji

Promienie Rentgena docierają do wnętrza, ukazując to, co ukryte pod powierzchnią ludzkiego ciała. Wykonujemy je, kiedy chcemy dowiedzieć się, która tkanka jest uszkodzona, co „choruje”. Podobnie jest z diagnozą organizacji. Pozwala ona prześwietlić firmę i zobaczyć, które z jej elementów nie działają sprawnie, są nieefektywne.

Przegląd organizacji to również sposób na zaplanowanie bezpiecznej przyszłości firmy. Tak, jak w samochodzie wykonywany jest okresowy przegląd, aby zawczasu wykryć potencjalne usterki i uniknąć kosztownej naprawy lub wypadku, tak firma potrzebuje cyklicznej diagnozy stanu jej funkcjonowania.

formularz diagnozy firmy
Formularz diagnozy firmy

Kiedy po diagnozę?

Firmy zwracają się z pytaniami o diagnozę w sytuacjach, kiedy:

 • poszukują pomocy w rozwiązaniu problemów, które często sami w zarysie widzą i czują, lecz dla pełnego ich zrozumienia potrzebują niezależnego, obiektywnego i profesjonalnego spojrzenia;
 • dążą do podniesienia jakości funkcjonowania organizacji poprzez identyfikację obszarów największego, potencjalnego wzrostu (kluczowych czynników sukcesu);
 • potrzebują z dystansem spojrzeć z na swoją sytuację;
 • otrzymują od rynku sygnały o tym, że ich produkty i usługi stają się mało konkurencyjne;
 • widzą pogarszające się wyniki finansowe i operacyjne;
 • są w momencie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju;
 • widzą tzw. „przepalane budżety”, szczególnie w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży
 • w innych, niestandardowych sytuacjach, w których potrzeba rozwiązania specyficznych problemów biznesowych.

Dla kogo wykonuję diagnozy?

Przeprowadzam diagnozy dla mikrofirm (do 9 zatrudnionych) oraz dla małych firm (do 50 zatrudnionych).

Doświadczenie diagnostyczne

Wykonałem diagnozy dla ponad 35 przedsiębiorstw z 28 branż. Specjalizuję się w diagnozowaniu firmy rodzinnych.

Do czego diagnoza?

Wykonuję diagnozy na potrzeby:

 • Uzyskania dofinansowań w ramach programów szkoleniowych i konsultingowych realizowanych przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) w obszarze diagnozy potrzeb szkoleniowych.
 • Uzyskania dotacji w ramach środków z funduszy UE (zmiana modelu biznesowego, transformacja firmy, cyfryzacja przedsiębiorstwa, wprowadzanie nowych produktów i usług, restrukturyzacje, itp.)
 • Inne potrzeby kadry zarządzającej (diagnoza na zamówienie)

Celem strategicznej diagnozy organizacji jest zrozumienie jej potencjału konkurencyjnego. Paliwem dla tego potencjału są zasoby i umiejętności, które w porównaniu z konkurencją będą stanowiły o siłach i słabościach firmy na rynku.

Metody diagnostyczne

W procesie diagnozy organizacyjnej posługuję się najczęściej następującymi metodami oceny firmy:

 • konsultacje,
 • wywiady z kadrą zarządzającą/pracownikami,
 • badania ankietowe,
 • obserwacja,
 • analiza dokumentów firmowych,
 • analiza źródeł internetowych (media społecznościowe, strona internetowa, konkurencja).

Każdy etap diagnozy pozwala zidentyfikować konkretne obszary, którym należy się przyjrzeć, aby stworzyć spójny obraz występujących w firmie nieefektywności.

W zakresie diagnozy wykorzystuję wypracowaną przez lata metodykę, która z jednej strony prowadzi firmę przez wszystkie niezbędne kroki diagnozy, natomiast z drugiej strony, pozwala na dostosowanie jej wymogów do wielkości organizacji, w której jest przeprowadzana (mikro i mała firma).

Forma i czas diagnozy

Diagnoza odbywa się online przy pomocy narzędzi do komunikacji zdalnej. Cały proces zamyka się zwykle w przedziale od 3 do 5 konsultacji diagnostycznych. Czas ten zależy jest wielkości Twojej firmy i zakresu diagnozy.

Efekt końcowy – co otrzymujesz?

Najkrócej mówiąc, diagnoza organizacji kończy się informacją zwrotną o tym, co w firmie działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Rezultat końcowy stanowi raport diagnostyczno-doradczy, składający się m.in. z:

 1. opisu procedury diagnozy oraz przyjętej metodyki jej wykonania;
 2. szczegółowej charakterystyki zidentyfikowanych w wyniku diagnozy problemów organizacyjnych;
 3. rekomendacji w zakresie usunięcia kluczowych barier wzrostu;
 4. sugestii zmian w zakresie organizacyjnym, szkoleniowym, kadrowym, procesowym, zarządczym, i innym.
raport diagnoza firmy
Przykładowy raport diagnozy firmy

Dodatkową wartością dodaną z diagnozy jest omówienie jej wyników z osobami zamawiającymi.

Uwaga! Diagnoza organizacji to nie jest coaching. Nie rozmawiamy tutaj o Twoich barierach, personalnych ograniczeniach, blokadach. Podczas diagnozy organizacji “biorę pod lupę” Twoją organizację. Pracuję przy tym na zweryfikowanych narzędziach teorii i praktyki zarządzania.


Pierwszy krok

Każda diagnoza zaczyna się od rozmowy. Zrób pierwszy krok w kierunku przeglądu Twojej firmy. To inwestycja, która procentuje przez lata.

W zakresie diagnoz współpracuję z certyfikowanym trenerem narzędzia diagnozującego zespoły – Justyną Mirecką.

Zapraszam do kontaktu.

Patryk Piłat

trener, konsultant, wykładowca

[email protected]

Szybki kontakt

Skontaktuj się w sprawie: diagnozy firmy, opracowania modelu biznesowego, zarządzania produktem i testowania pomysłów.